Skip to content

Tvorba marketingového plánu krok po kroku

Věci je potřeba dopředu plánovat - to platí obzvláště v byznyse, a pochopitelně se to nevyhýbá ani plánování marketingu a jeho strategie. Bez kvalitního a dobře zpracovaného ročního marketingového plánu se věci mohou snadno pokazit, neboť marketing vaší společnosti nebude mít jasný směr.

Pokud zatím nemáte zkušenosti s tvorbou marketingového plánu, tak jsme tu od toho, abychom vám usnadnili vytvoření tohoto plánu, neboť jsme sestavili seznam toho, co je do marketingového plánu potřeba vždy zahrnout - to pomůže i zkušenějším markeťákům, aby náhodou na něco při svém plánování nezapomněli.

 

1) Definujte identitu společnosti a cíle marketingového oddělení

První z věcí, co by určitě měla být součástí marketingového plánu je jasná definice vaší organizace. Zejména důležité si je připomenout, případně zrevidovat, poslání a message společnosti, neboť právě především ty by se měl marketing snažit dále prezentovat veřejnosti a zákazníkům. Chybět by nemělo ani obchodní shrnutí, dle nějž jsou zas možné lépe vidět výsledky chodu firmy v číslech.

Dalším krokem by měla být segmentace všech cílů marketingového oddělení pro následující období - prvně tedy zachyťte oblasti, v nichž chcete v příštím roce uspět, a až následně do nich doplňujte konkrétnější postupy. Zmiňte všechny projekty, které mají přímou souvislost s marketingem. Popište také cíle těchto projektů a způsoby jejich měření. Myslete přitom na to, že všechny cíle by měly být SMART, tedy jasně definované, realistické, měřitelné a časově omezené.

 

2) Definujte své cílové publikum

Hrozně důležité je přesně vědět, komu své produkty či služby v současnosti nabízíte, abyste dokázali pro následující období vytvořit marketingovou strategii zaměřenou právě na tuto cílovou skupinu. Proto by tvorbě marketingového plánu měl pokaždé ještě předcházet základní průzkum trhu a analýza zákazníků.

Tato část vašeho marketingového plánu vám pak pomůže lépe pochopit, kam směřovat své marketingové snahy, neboť vám odhalí osobnost kupujícího. Zkrátka mělo by se jednat o popis vašeho průměrného (či ideálního) zákazníka se zaměřením na jeho vlastnosti - od věku až po socioekonomický status.

 

3) Najděte konkurenci a cesty, jak ji porazit

Jelikož vaše firma není na trhu sama, tak je potřeba při tvorbě dobrého marketingového plánu zvážit i konkurenci. Zejména je nutno definovat si, co dělá konkurence dobře a kde jsou naopak mezery, které můžete potenciálně zaplnit. Zkrátka je potřeba vědět, jak by vaše společnost měla přistupovat k trhu a čím si jej získat na svou stranu.

Základní otázka tedy zní: Co dokáže vaše firma nabídnout současným i potencionálním zákazníkům, co jim vaši konkurenti ještě nenabízejí? 

 

4) Proveďte situační analýzu

Dalším z důležitých bodů marketingového plánu, který pomůže s lepším pochopením toho, co vlastně v budoucím období veřejnosti a klientele prezentovat, by měla být SWOT analýza. Takováto situační analýza SWOT totiž pomůže s vyjasněním si silných a slabých stránek vaše podniku, a zároveň poodhalí potencionální příležitosti a hrozby.

 

5) Sestavte si podrobný rozpočet

V marketingovém plánu pochopitelně nesmí chybět ani podrobnosti týkající se financování reklamních aktivit. Konkrétně je potřeba sestavit rozpočet, který bude zachycovat, kolik peněz firma přidělí, nebo by v ideálním případě přidělit měla, marketingovému týmu na realizaci všech jeho iniciativ a cílů, jež byly v marketingovém plánu zachyceny.

V závislosti na tom, kolik prostředků získáte k dispozici, byste pak měli provést jejich rozepsání do jednotlivých položek podle toho, na co konkrétně je utratíte.

 

6) Vytvořte si seznam všech marketingových kanálů

Jakmile budete vědět, jakých cílů budete chtít v marketingu dosáhnout a jak ho zafinancujete, tak je potřeba ještě vytvořit seznam vašich marketingových kanálů. Tedy míst, na nichž budete publikovat obsah, který rozšíří povědomí o vaší značce a vygeneruje vám potenciální zákazníky. Zkrátka pro lepší přehlednost je nutné mít “rozcestník” všech kanálů používaných k propagaci.

 

Nechce se vám vytvářet marketingový plán od píky? Poté můžete využít některý z těchto bezplatných šablon:

ŠABLONY ZDE